Refund to nature¬†ūüćÄ

Een initiatief van INRIS bedrijven.

Waarom?

Als we samen goed voor de¬†natuur¬†zorgen, zorgt de¬†natuur¬†goed voor ons. ‚ÄúBe one with nature.‚Ä̬†Als het gaat om de betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een cruciaal begrip. MVO wordt vaak gebruikt in relatie tot (ondernemings)activiteiten¬†binnen de drie dimensies van People, Planet en Profit.¬†

Ook binnen de INRIS bedrijven zijn we er ons van bewust dat we hierin een bijdrage moeten en willen leveren. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stoot de gemiddelde inwoner van Nederland per jaar ca. 9 ton CO2 uit, dit is ruim 2x zoveel als het gemiddelde gerekend per mens op aarde. Dit zijn overigens alleen de emissies van energie en industrie, niet die van landgebruik en niet van broeikasgassen die anders zijn dan CO2. 

Vele bomen vormen samen een bos

 Een boom neemt ongeveer 25 kg CO2 op per jaar. Dit is gebaseerd op de schatting dat één kubieke meter hout net iets minder dan een ton CO2 absorbeert. Iedereen kan een positieve impact hebben op de wereld waarin we mogen leven en werken, en wij willen onszelf maar ook onze toeleveranciers en opdrachtgevers inspireren om die gedachte ook tot werkelijkheid te maken. 

“Let’s plant trees together “ 

Wat gaan we doen?

Samen met onze opdrachtgevers mogen we prachtige projecten realiseren, Samen als INRIS bedrijven willen we wat terug gaan doen:

Voor elke vijftigduizend euro omzet per project zullen we een boom aanplanten om zodoende bij te dragen aan de opname en reducering van CO2, daarnaast trekken de bomen allerlei planten en dieren aan waardoor ook de biodiversiteit uiteindelijk zal toenemen. Tezamen goed voor het klimaat, de natuur én de mensen zelf !! 

Het zijn natuurlijk kleine stapjes, maar wij zijn er van overtuigt dat deze, samen met alle reeds lopende projecten, tot grote veranderingen kunnen leiden.